header-int

Agenda Kongres APTIK Ke XXXVI

Share Facebook Share

Agenda Kongres APTIK Ke XXXVI

7 – 9 Maret 2019

Hotel Harper Mangkubumi, Yogyakarta

No

Waktu Kegiatan

Peserta

1 Kamis, 7 Maret 2019

14.00 – 21.30

Rapat Pengurus APTIK Pengurus Lengkap APTIK (PL APTIK) & Direktur Pelaksana Program APTIK (DPP APTIK)
2 Jumat, 8 Maret 2019 Kongres APTIK
06.30 Misa Harian,

Imam: Romo Robertus Triwidodo, Pr. (UAJY)

PL APTIK, Pimpinan Yayasan, Pimpinan Perguruan Tinggi dan DPP APTIK
08.00 – 09.30 Pembukaan Kongres APTIK:

1.    Doa Pembuka

2.    Laporan Ketua Panitia Pelaksana Kongres APTIK

3.    Sambutan Ketua Yayasan Slamet Rijadi

4.    Sambutan Ketua APTIK

5.    Pembacaan Tata Tertib Kongres

6.    Pemeriksaan Surat Mandat

7.    Pengesahan Notula Kongres APTIK XXXV tahun 2018

8.    Pengesahan Acara dan Agenda Kongres APTIK XXXVI

9.    Laporan Kerja Pengurus APTIK tahun 2018 oleh Ketua APTIK

 

09.30 – 10.00 Kudapan
10.00 – 12.00 Sidang I

Moderator: Prof. Dr. Bernadette N. Setiadi

12.00 – 13.00 Makan siang
13.00 – 14.30 Sidang II

Moderator: Dr. Ignatius Hartono, M.M

14.30 – 16.30 Istirahat & Kudapan
16.30 – 19.00 Sidang III dan Penutup
19.00 – 19.45 Makan malam
3 Sabtu, 9 Maret 2019 Pembelajaran Tatakelola
06.30 – 07.00 Misa Pagi

Imam: Dr. St. Suratman Gitowiratmo, Pr. (Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta)

07.00 – 08.00 Sarapan
08.00 – 10.00 Presentasi Narasumber PTKY

Moderator: Basilius Hendra Kimawan, OSC., S. Ag., L.Th

PL APTIK & Pimpinan Yayasan
10.00 – 10.30 Kudapan
10.30 – 12.30 Diskusi Pleno

Moderator: Basilius Hendra Kimawan, OSC., S. Ag., L.Th

12.30 – 13.30 Makan siang

 

 

UAJY Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi - Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir pada tanggal 27 September 1965, dengan tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi serta berorientasi global.
© 2020 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Follow UAJY: Facebook Twitter Linked Youtube